Årgang 25. Uke 22, mandag 27. mai 2024/2567
2006 Forsikring i Thailand - en oversikt
På lik linje med i Skandinavia er forsikring en viktig del av vår hverdag, vi kan jo ikke tenke oss å være uforsikret enten det gjelder helse, hjem, reise osv. og når det gjelder bil og motorsykkel er det jo obligatorisk med forsikring. Vår erfaring viser at mange glemmer dette med blant annet forsikring av hus og hjem, noe man tegner automatisk i Skandinavia. Vi gir her en liten oversikt over ulike forsikringer man kan tegne i Thailand.

Bilforsikring, 4 hovedgrupper

Obligatorisk forsikring (Compulsory Insurance, CTPL) Denne forsikringen er nødvendig for å kunne kjøre lovlig på veiene i Thailand. Den gir opp til 50 000 Baht i medisinsk dekning til tredjepart. Den kan ikke hindre at du blir satt i fengsel, og dekker ikke skade på andre kjøretøyer.

Tredjepartsforsikring (Third Part Only)

Denne forsikringen betaler kompensasjon og medisinske utgifter (opp til 1 million Baht per person) til andre, og skade på deres kjøretøyer. Polisen inkluderer kausjon i tilfelle sjåføren forårsaker alvorlige skade eller død ved uhellet.

Annen klasse (Second Class)

Denne forsikringen gir samme dekning som Tredjepartsforsikringen, og dekker i tillegg ditt eget kjøretøy i tilfelle det blir stjålet eller skadet av brann. (Premien avhenger av verdien på kjøretøyet som forsikres.)

Første klasse, full kasko (First Class, Fully Comprehensive)


<å>Denne forsikringen gir samme dekning som Annen klasse, og betaler utgifter til reparasjon av ditt eget kjøretøy, eller forsikringssummen i tilfelle kjøretøyet blir totalvrak som følge av en ulykke. (Premien avhenger av verdien på kjøretøyet som forsikres.)

Motorsykkelforsikring, 3 hovedgrupper

Obligatorisk forsikring (Compulsory Insurance, CTPL)

Denne forsikringen er nødvendig for å kunne kjøre lovlig på veiene i Thailand. Den gir opp til 50 000 Baht i medisinsk dekning til tredjepart. Den kan ikke hindre at du blir satt i fengsel, og dekker heller ikke skade på andre kjøretøyer.

Tredjepartsforsikring (Third Part Only)

Denne forsikringen betaler kompensasjon og medisinske utgifter (opp til 100 000 Baht per person) til andre, og skade på deres kjøretøyer. Polisen inkluderer kausjon i tilfelle sjåføren forårsaker alvorlige skade eller død ved uhellet.

Første klasse, full kasko (First Class, Fully Comprehensive)

Denne forsikringen gir full dekning, og betaler utgifter til reparasjon av ditt eget kjøretøy, eller forsikringssummen i tilfelle kjøretøyet blir totalvrak som følge av en ulykke. (Premien avhenger av verdien på kjøretøyet som forsikres.)

Helseforsikring

Personlig helseforsikring
Premien øker med alderen. Barn starter på ca. 2000 Baht, og når du er over 65 kan full dekning komme på over 100 000 Baht per år. Noen punkter å merke seg:

 1. Helseforsikring garanterer at du får medisinsk hjelp i akutte tilfeller når du ikke kan kommunisere eller er bevisstløs. For øvrig vil en helseforsikring hjelpe til med å fordele dine medisinske utgifter over en større del av livet, slik at helseutgiftene blir mer overkommelige når du blir eldre.
 2. Du kan få en internasjonal polise for deg som reiser mye.
 3. Du kan få en internasjonal polise for deg som bor i Thailand.
 4. Premiene kan reduseres ved at du avtaler en økt egenandel. Du kan for eksempel betale opp til 65 000 Baht for behandlingen, og la forsikringen dekke alt over denne egenandelen.
 5. Premiene kan reduseres ved at du avtaler delvis dekning. Du kan for eksempel være ansvarlig for 20 % av utgiftene til behandling over et visst minimum.
 6. De øvre grensene for poliseutbetalinger varierer fra 300 000 til 80 millioner Baht per år.
 7. Du kan få helseforsikring livet ut.
 8. Vær oppmerksom på begrepet "Preexisting Conditions", som kan gi begrensninger i dekningen som følge av skader eller andre forhold ved helsen som eksisterte før forsikringen trådte i kraft.

Helseforsikring i arbeidsforhold

Ansatte kan få en langt bedre dekning enn trygdesystemet i Thailand kan tilby uten at arbeidsgiveren må ut med mer enn fra ca 2 200 Baht per år per person.

Ulykkesforsikring

Personlig ulykkesforsikring

 • Dekning mot personlig tap som følge av ulykke 24 timer i døgnet. Forsikringen gir kompensasjon ved skade eller tap av liv som følge av en ulykke.
 • Hvis forsikrede dør før de tilgodesette utbetalt forsikringspengene.
  - Du får erstatning ved tap av lemmer eller syn, eller hvis du blir permanent ufør.
 • Noen poliser inkluderer dekning for medisinske utgifter opptil 200 000 Baht for hver ulykke.
 • Premiebeløp og grense for dekning baseres på ditt oppgitte risikonivå.

Ulykkesforsikring for firma eller gruppe

Premie per år varierer med firmaets eller gruppens størrelse, og kan være så lav som ca 600 Baht per år per person. Forsikringen gir fordeler for de ansatte, og kan sikre et firma mot erstatningskrav.

Forretningsforsikring

Forsikring for små og middelsstore bedrifter.
Dekning og premie avtales sammen med forsikringsagenten. Det kan være aktuelt å forsikre firmaet mot problemer som kan føre til langvarig driftsstans, tap av penger, og erstatningskrav som ansatte og andre kan komme til å stille.

Forsikring av hus og leilighet For en bolig med en verdi på 1 million Baht er premien omtrent 5 000 Baht per år. Denne forsikringen passer både for huseiere og leieboere.

 • Huseiere er bare forpliktet til å forsikre det som er utestående på lånet. For å sikre seg mot katastrofen er det vel verd å forsikre hele verdien av hjemmet.
 • Leieboere kan bli trukket til ansvar i tilfelle boligen blir skadet eller ødelagt.
 • Forsikringen dekker brann, storm, vannskade og mange andre skader.
 • Andre forhold kan avtales i tillegg.

Forsikring mot erstatning til tredjepart

Det kan forekomme tilfeller der andre vil sette fram erstatningskrav. Det er mulig å forsikre seg og familien mot slike krav og dermed unngå ruin. Snakk med forsikringsagenten!

Forsikring for golfere

Forsikre deg mot erstatningskrav fra tredjepart, tap av verdifullt utstyr, og hull-i-ett.

livsforsikring

Dette er viktige grunner til å ha en livsforsikring:

 1. For å beskytte deg selv
 2. For å beskytte familien din
 3. For å beskytte forretningen

Du kan kjøpe sparepoliser, som gir høyere rente enn bankinnskudd. Ved dødsfall vil disse polisene kunne betales ut i sin helhet til de begunstigede gjennom hele forsikringstiden. Dette er bedre enn en bank som bare vil utbetale det som er oppspart.

Noen poliser tilbyr beskyttelse til familier som har store lån på hjemmet sitt. Bankene krever normalt bare at deres utestående skal være forsikret, men hvis det verste skulle hende er det ikke noe til overs for de gjenlevende i en vanskelig tid. Selv en beskjeden livsforsikring vil da kunne bidra til å hjelpe familien ut av krisen.

Forretningsfolk tar gjerne ut en polise for å dekke et lån til bedriften eller for å dekke en økonomisk forpliktelse. Dermed unngår de å bekymre seg over hvordan det skal gå med familien i tilfelle katastrofen inntreffer.

Hva slags poliser kan kjøpes?

 1. Livspoliser som betales ut til begunstigede ved dødsfall.
 2. Livspoliser med midlertidig dekning, kan tegnes for 1 å 20 år.
 3. Tidsbegrensede sparepoliser med høyere rente enn bankinnskudd.
 4. Langtids spareplaner for barns utdanning.
 5. Pensjonsforsikring som gir deg opptil 200% av innbetalt premie

I tillegg kan du avtale inntektsforsikring, som utbetaler opp til 75% av din faste inntekt ved sykdom eller ulykke som hindrer deg fra å arbeide.

Reiseforsikring

 • Alle reisende trenger slik forsikring. Uten forsikring kan uhell, sykdom eller andre problemer i et fremmed land i beste fall ødelegge reiseopplevelsen, og i verste fall føre til økonomisk ruin.
 • Reiseforsikringen dekker ut- og hjemreise, og inkluderer en midlertidig helseforsikring for reisens varighet.
 • Reiseforsikringen dekker hjemreise ved akutt sykdom. Reiseforsikringen dekker også hjemsendelse av levninger.
 • Reiseforsikringer kan være et alternativ til helårs helseforsikring for midlertidig fastboende.

Copyright 2000-2024 The Viking, All Rights Reserved
På nett siden 1999 med informasjon og nyheter fra Thailand
Vikingpattaya