2011 Litt om Baan Jing Jai
@
Piangta Chumnoi "Mamma".

Det hele begynte i 1992, da Piangta Chumnoi kom til Pattaya sammen med en prest fra CCT (Church of Christ, Thailand) fra Bangkok. De leide et lite hus, som de bodde i, og brukte som "drop in" for gatebarn.

I 1999 hadde gruppen vokst opp til 15 barn. Det begynte å bli for trangt i huset på Jomtien, så de måtte begynne å finne seg et større bygg.

Det var i denne tiden Piangta fikk det hele ansvaret, og ble bestyrerinne med avsvar for barna, og ikke minst klare å skaffe midler til å drive et barnehjem.

Barnehjemmet består i dag av to bolighus, i en sidegate. Husene står på hver sin side av gata. I det ene huset bor guttene, og i den andre bor jentene og de minste barna. Det var på denne tiden barnehjemmet fikk navnet, Baan Jing Jai.

Det bor pr, i dag ca. 80 barn og ungdom mellom 1 til 18 år. På 11 år så har antall barn og ungdom øket med 65. Smertegrensen for hvor mange barn som kan tas vare på, er nådd for lenge siden. Nu er det 3 fast ansatte, og 3 til 6 frivillige som jobber nesten døgnet rundt. Det er beundringsverdig.


Baan Jing Jai Videoarkiv Her har vi samlet en del videoer fra og om Baan Jing Jai.
  Les mer…