INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 846 ]  
De første bilene fikk prøve den nye Sukhumvit Sentrale veien gjennom tunnelen i forrige uke, men bare fordi bygging på gatenivå hadde blokkert normal trafikk.

Den 900 millioner baht tunnel er ikke komplett, og vil ikke åpne for normal drift før tidligst februar. Men noen få heldige sjåfører fikk allerede se nå, hvor langt arbeidet var kommet i fire timer i desember.

Tithiwat Anurithikul, leder for drift og bygging sa trafikkpoliti omdirigert trafikken, mens mannskaper flyttet store stålbjelker i forberedelse til installasjon av store retningsskilt.

Det ble ansett som en sikkerhetsforanstaltning da tunge maskiner ble brukt og kjøring på Sukhumvit Road ville ha blitt alvorlig innskrenket og stoppet helt opp over lengre tid.
Kilde: Urasin Khantaraphan, Pattaya mail.


Dette ser bra ut og alle gleder seg til at man skal slippe trafikkproblemene.