INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 808 ]  
Nå ulovlig å nekte å blåse i en Alkohol tester
En ny lovendring som trådte i kraft 31. desember 2014 innebærer at det nå er ulovlig å nekte en Alkohol test i Thailand.

Alle som nekter å ta en pusteprøve når de blir spurt av politiet vil bli antatt beruset og sannsynligvis arrestert og siktet for promillekjøring.

Under den gamle loven kunne sjåfører nekte å ta en test og ville bli bøtelagt med 1000 baht. Om du tok testen og funnet å være over grensen kunne du få opp til ett år i fengsel eller en bot på opp til 20 000 baht slik at de fleste rett og slett nektet og heller betalte 1000 baht og kunne kjøre videre, greit for å unngå strengere straff.

Nå, hvis en sjåfør nekter å ta en promilletest eller fullføre en walk-and-turn test hvis du blir bedt om å gjøre det, kan politiet anta føreren har brutt § 43 (2) i trafikkloven som forbyr kjøring under påvirkning av alkohol og andre rusmidler, noe som resulterer i arrest og kostnader.

Straffen for å nekte å ta en pusteprøve er fengsel i inntil ett år og en bot på opp til 20 000 baht eller begge deler.
Kilde: Stickboy BKK