INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 787 ]  
Slutt på Visa Run
Fra 12. august vil det bli slutt på Visa Run til grensestasjoner for å få 15 dagers ekstra visum.

Utenriksdepartementet i Thailand har sendt ut informasjon fra Thai Immigration Bureau om at det fra 12. august vil bli slutt på å reise på såkalt Visa Run til en av grensene til naboland, for å få 15 dagers nytt visum.

Grunnlaget for dette er at mange misbruker ordningen og de er spesielt ute etter folk som jobber uten arbeidstillatelse og bruker "visa run" gjentatte ganger i løpet av året.

Så vi anbefaler alle som skal være mer enn 30 dager i Thailand, om å skaffe seg turistvisum fra ambassaden eller konsulat i ditt hjemland.

De som ikke har visum og nå reiser til et naboland vil heretter ikke kunne komme inn i Thailand, men må skaffe seg visum fra en ambassade. I praksis vil de strande på grensen.

Ingen tvil om at det er ting på gang, immigrasjon sier at vi må regne med innskjerpelser.