INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 655 ]  
Ektepakt/særeie...
Denne gangen tar vi for oss ektepakt/særeie noe som burde være viktig for dem som skal gifte seg i Thailand.
Man burde opprette ektepakt, men husk den må opprettes før man gifter seg om den skal være gyldig i Thailand.

Den skal være på Thai og Engelsk, og underskrives på vårt advokat kontor med behørige vitner.

En ektepakt er en avtale som regulerer ektefellers formuesforhold på andre måter enn det som automatisk følger av lovverket. Ektefeller som for eksempel ønsker særeie, må opprette en ektepakt. Ektepakten skal leveres på Amphur, (kontoret man gifter seg) i sammen med giftepapirene for å ha rettsvern.
Ektepakten trer da i kraft samtidig med ekteskapet.

Innledning
Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler.
Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindene avtale mellom ektefeller inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem.Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.
Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følges av loven - det vil si i disse tilfellene, hvis ektefellene ønsker å begrense felleseiet ved avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie.

Hvordan opprette en ektepakt.
Ektepakten må være skriftlig, og begge parter må underskrive ektepakten samtidig, med to vitner til stede. Deretter underskriver vitnene. Vitnene må være myndige, de må være godtatt av begge ektefellene, og de må vite at det er en ektepakt som skal inngås.

Når alle har underskrevet, er ektepakten gyldig opprettet. Det betyr at den gir rammen for det økonomiske oppgjøret mellom ektefellene og eventuelt mellom dem og arvingene.

Hva burde dere ha med av dokumenter!
Eksempel for Ola Nordmann:
1. Pass
2. Hva eier du, eventuelt også i Norge:
Hus/leilighet, skjøte på eiendom (kopi) forside/bakside! Har du ikke fått skjøte, kontrakt
Leasing: Kontrakt
Eiendom på firma: Firmadokumenter, kontrakt
Bil/motorsykkel, vognkort.
Bankkonto, kopi av den siden med bankens navn, ditt navn og kontonummer Andre verdier, ta med dokumentasjon.

Thai:
1. ID Kort
2. Husbok (Blå bok)
3. Hus/leilighet, skjøte på eiendom (kopi) forside/bakside! Har du ikke fått skjøte, kontrakt
Andre verdier, ta med dokumentasjon.

Vil du ha nærmere opplysning om hvordan du skal opprette ektepakt ta kontakt for møte med vår advokat.

Scan-Siam Consulting Co., Ltd.
413/32 Thappraya Road, Jomtien
Chonburi 20150
Ring for avtale på:
Mobile: 081 523 6080
E-post: info@scan-siam.com