INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 650 ]  
Motorveitunnel mellom Nord Pattaya og Tepprasit...
Biltunnel Project i undersøkelsesfasen…
Onsdag morgen 7. november 2012 på Pattaya City Hall, ledet Permanent Secretary Mr. Pagorn Sukontachart et møte med relevante myndigheter for å diskutere trafikktunneler som skal bygges under Sukhumvit Road. Disse foreslåtte tunneler vil lette trafikken på Sukhumvit kryssene ved North Pattaya, Sør Pattaya og Tepprasit Road.

Rådhuset har godkjent en undersøkelse av disse skjæringspunktene, som det vil ta ca 8 måneder å fullføre.

Innsamlet informasjon vil bli brukt til å utforme tunneler egnet for Pattayas trafikkflyt, samt undersøke sammensetning av grunnen under Sukhumvit Road.

Bang Na-Trad motorveien og motorveien har ført millioner av mennesker gjennom Pattaya hvert år, og en del av Bang Na-Trad motorveien er i jurisdiksjon til Pattaya. Dessuten vil den nye ruten motorvei A7 og bypass, som har gjort reiser enda enklere, bringe flere besøkende til Pattaya. Dagens Pattaya trafikksituasjon er jam-pakket, så disse tunnelene vil definitivt bidra til å avhjelpe trafikkproblemene i Pattaya.

Nyheter plassert på dette nettstedet er korte versjoner. Hvis du ønsker hele historien, kan du lese Pattaya People Weekly avis!