INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 632 ]  
Norske Jotun ser fortsatt vekst i Asia…
Bilde: Morten Fon, Jotuns konsernsjef. Foto: Morten Rakke.
Det norske selskapet Jotun, så den langsiktig vekst trenden fortsette i 2011 med økt salg i de fleste segmenter og divisjoner. Dette skyldes i hovedsak bedre markeder i Asia og deler av Midtøsten.

Det norske selskapet er representert med fabrikker eller andre aktiviteter i de fleste asiatiske land. Selskapet hadde driftsinntekter på 10,7 milliarder kroner (1,92 milliarder USD) i 2011, opp fra 9,8 milliarder kroner (1,74 milliarder USD) året før.

Morten Fon, Jotuns konsernsjef kommenterte resultatene: Jotun forretningsmodell har vist seg å være bemerkelsesverdig robust og gruppen har hatt en tilfredsstillende ytelse i et ellers utfordrende år.

Jotun er i en god posisjon til å fortsette sitt langsiktige vekst trend, tiltross for utfordringer i den globale økonomien. Konsernet har en solid bedrifts modell med en differensiert regional og segment tilnærming, og et godt økonomisk fundament som gjør ytterligere investeringer i mulig i tråd med sin utprøvde organiske vekststrategi.

Virksomheten omfatter utvikling, produksjon, markedsføring og salg av ulike malingssystemer og produkter for å beskytte og dekorere flater i bolig, skipsfart og industri.
Kilde: ScandAsia v/Dennis Krog.


Les Jotun's historie på deres hjemmeside...


Foto, Johna/The Viking: De fleste som bor eller ferierer i Pattaya området har nok fått
med seg det store reklameskiltet for Jotun, som står på Sukumvit Road
mellom Sentral Pattaya Road og Nord Pattaya Road.

Foto, Johna/The Viking: Et bilde fra 1999 hvor den første etikett
maskinen ble montert på Jotun fabrikken i Chonburi.