INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 613 ]  
Ingen skal beskylde Otto for ikke ha livlig fantasi…
Mystiske funn under tomteutgravninger i Phratamnakområdet.

I det siste har det foregått utgravninger på to tomteområder her i Phratamnak Soi 5.
Og merkelige ting, hittil godt skjult under jorden har åpenbart seg…

Det er merkelige formasjoner som åpenbarer seg. De sylindriske formasjonene er ca. 170 cm høye og omtrent 40-50 cm i diameter.

Ved den første utgravningen ble de uten videre fjernet og raskt ødelagt.(!)

På den tomten som nå graves ut åpenbarer det seg mer enn 20 stk. av disse formasjonene. Gravemaskinen arbeider meget varsomt og med respekt, som om ikke disse formasjonene må skades…

Toppen av disse merkelige gjenstandene ligger like under bakkenivå som inntil nå har vært dekket av skog, i hvert fall de ti siste årene som jeg har kunnet observere fra min altan.

Hva kan dette være?
Har noen av The Vikings lesere kunnskap eller teori om opphavet for dette?

Konspirasjonsteorier er også velkomne!
Og i og med det, er det mange muligheter.
For eksempel: Dette er egg fra en gammel høytstående sivilisasjon fra det ytre rom som nå er gått til grunne men som i tide ble fraktet til Jorden - programmert til å klekkes senere her for å overta for menneskeheten. (Og Thailand er jo et vennlig land for ”turister”). Eggteorien er jo et yndet tema i Science Fiction litteraturen.

Men det er jo så mange andre mindre dramatiske mulige forklaringer:
Gammel boplass?
Gammelt offersted?
Søyler for fundament tidligere bygning?
Gammelt tempelsted?
Et geologisk fenomen?

The Viking´s - i denne sakens utskremte medarbeider vil forske videre.
Skulle han forsvinne under særdeles mystiske omstendigheter – kontakt redaktøren eller NASA for spørsmål…


Hva skjuler fortiden her? Det åpenbares stadig nye formasjoner etter hvert som
gravemaskinen jobber med påfallende stor varsomhet…
Vi takker Otto for at han tar leserne med på et nytt eventyr i dette vidunderlige land som han aldri slutter og forundre seg over.