INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 591 ]  


Overrekkelse av 500 000 Baht
Det var en stor dag på barnehjemmet Baan Jing Jai 15. januar.

Sputnik og Vivian hadde samlet inn penger gjennom basarer, konserter og gode venner 500 000 Baht som gikk til byggingen av det nye barnhjemmet.

Det vil si at de ”kjøpte” musikkrommet for 260 000 og resten av pengene går inn på den ordinære byggekonto.

Så her finnes det muligheter til å være med på det nye bygget, for eksempel et firma (eller firmaer) kan ”kjøpe” en del, via en gaveaksje og få promotert sitt firma, eller en vennegjeng kan slå seg sammen og ”kjøpe” en del av bygget.

Alle vil da få sitt navn på vår store tavle som blir hengt opp ved inngangen til barnehjemmet!
Foto: Kjell Brønnes

Les alt om barnehjemmet her...


Vi ser i front: Piangta, Sputnik, Vivian, Aase og Gudmund,
under overrekkelsen av sjekken med 500 000 Baht.

Det var en stor dag 15. januar når Sputnik med venner ga 500 000 Baht til Barnhjemmet.

Av de pengene kjøpte de Musikkrommet til 260 000 Baht, mens resten gikk inn på den vanlige byggekontoen som er opprettet for bygget.

Med dette er nå tre enheter solgt, så kjennere dere noen som gjerne vil være med, så kontakt oss!
Johna