INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 583 ]  
Siste nytt! Foreningens første store Charity prosjekt!
Torsdag 27. oktober 2011.
Innsamlingen for de flomrammede i Thailand.
Thai Forening Hordaland, vi begynne å samle opp penger fra i dag til 25. desember 2011.
Etter innsamlingen 26.desember skal alle styremedlemmene telle opp pengene, slik at alle er bevist på hvor mye som er tjent inn.

3. januar 2012 skal to av våre styremedlemmer reise ned til Thailand på egen bekostning for å hjelpe de som trenger det mest og har blitt hardest rammet av flommen.
Vi skal ikke sende pengene til staten eller andre organisasjoner, men vår forening skal hjelpe dem med våre egne hender.

Slik at vi kan forsikre dere at pengene blir direkte brukt for de som er blitt rammet.

Les om innsamlingen på deres hjemmeside!
www.tfhnorway.com

Innvielse av Thai tempel i Hordaland
Bilde: Orawan T. Mejia startet arbeidet med å etablere en Thailandsk forening i Hordaland allerede for tre år siden. I mars i år var foreningen et faktum.
Thai forening Hordaland er stiftet og i den forbindelse ble også Thai tempelet innviet i juli i år.
The Viking har truffet initiativtaker for foreningen Orawan T. Mejia.

Orawan, forteller at foreningen ble stiftet i mars 2011.
Foreningen har allerede 250 medlemmer noe som viser et stort udekket behov fra tidligere.
Ved åpningen ble det talt hele 600 fremmøtte – ja, det ble trangt om plassen i et lokale som er beregnet på maks. 300 forteller Orawan – men veldig positivt!

Tempelet som har sitt utspring fra det allerede veletablerte Thai tempelet i Oslo området, holder til i Loddefjord, Laksevåg bydel i Bergen. Her har man installert seg i et toetasjes hus.

The Viking: Hvordan klarer man å finansiere foreningsarbeid og leie av lokaler?
Orawan, forteller at ved innmelding i foreningen betales en engangsavgift. I tillegg arrangerer vi ulike arrangementer som bidrar til at vi får inn penger. Thai forening Hordaland får også statlig økonomisk bidrag, forteller Orawan.

I tempelet vil en munk ha fast tilholdssted. Han er utplassert til Hordaland fra tempelet i Oslo. Tempelet er åpent fra kl. 08:00 til 21:00 hver dag.

Orawan, startet arbeidet med opprettelse av en Thai forening for Hordaland allerede for tre år siden.
Foreningen har egen hjemmeside på internett, den er selvfølgelig åpen for alle. E-mail og Face Book gir også tilgang til foreningen.
Det arbeides også med å få www hjemmesiden til å fremstå både med thai og norsk språk. Her vil man legge ut generell informasjon, aktiviteter og nyheter for alle.
Foreningens styre består foruten Orawan av elleve andre medlemmer som alle er fra Bergen og omegn.

The Viking gratulerer og ønsker Thai Forening Hordaland lykke til fremover.

Kontakt data:
Thai tempel, Bergen / Hordaland, adresse: Bjørndalstjørnet 20 B, 5171 Loddefjord.
Thaiforening Hordaland adresse: Valla Høgda 17, 5227 Nesttun.

For mer informasjon se foreningens hjemmeside:
www.tfhnorway.com
Tekst & foto: Otto


Enormt fremmøte ved innvielsen, nærmere 600 gjester.

Åtte medlemmer av styret i foreningen.
Det skal også være ni munker under en sånn høytid.

En meget sentral person i det nye tempelet i
Bergen. Phra Mahasathin Sathiro er munken
som er overflyttet fra buddhist tempelet i
Oslo for å virke ved tempelet i Bergen.
Etter innvielsen skal også munkene ha mat.

Samling rundt pengetreet som skal være ett tilskudd til driften, men også skal bringe lykke.