INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 542 ]  


Møte i Nordmannsforbundet 7. juni 2011
Det har vært møte i Nordmannsforbundet på Lindas Restaurant på Jomtien.
Ambassadør Katja Christina Nordgaard var kveldens gjestetaler hvor Anne- Marie Hauslo var vert.

Det ble ett koselig møte med god mat og fin stemning, hvor ambassadøren fortalte litt om sin bakgrunn før hun havnet her i Thailand hvor hun stortrives og at Jomtien/Pattaya absolutt var på kartet til ambassaden i Bangkok.

Vi ble også presentert for den nye norske konsul assistenten på Konsulatet i Jomtien.

Som de fleste vet så har Anne – Marie Hauslo begynt på ambassaden i Bangkok og hun fortalte litt om hvordan dagene og jobben på ambassaden var i forskjell fra konsulatet på Jomtien.
Som hun fortalte så var det ikke så mye personlig kontakt nå som på Jomtien og det er ingen tvil om at hun ble satt stor pris på av alle nordmenn som hun hjalp med sine problemer fra dagliglivet her i Thailand, ved siden av de vanlige konsulære oppgaver.

Men, vi har fått en ny nordmann på konsulatet i Jomtien, Nicolai M. Gram.
Han er heller ingen førstereis, men har bodd 7 år i Hua Hin så bakgrunn skulle være i orden noe som kommer godt med da Jomtien/Pattaya området har den største norske kolonien i Thailand, hvor det selvfølgelig er behov for ambassadens representant på stedet, så vi ønsker ham hjertelig velkommen.
Johna

(Foto: Khun Chutimon, Nordic i Thailand.)
Reportasjen om Ambassadør Katja Christina Nordgaard kommer i neste nummer av ”Nordic I Thailand”


Fra venstre: Nicolai M. Gram, Ambassadør Katja Christina Nordgaard og Anne - Marie Hauslo