INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 510 ]  
Opprydding av kabler i Pattaya…
Pattaya 23. januar 2011.
I et prosjekt for å forbedre bildet og landskapet i Pattaya for turister, var det møte på Pattaya City Hall fredag morgen. Det ble på møte bestemt at alle relevante avdelinger blir involvert i opprydding av ubrukte overliggende kabler i gatene i Pattaya.

Over årene har mange kabler som henger over gatene aldri blitt gjort noe med, og foruten å være skjemmende, har i mange tilfeller vekten forårsaket dem til å synke farlig ned til passerende trafikk.

Det første området som skal ryddes opp av unødvendige overhead kabler og ledninger er langs en strekning av Sukhumvit Road i Central Pattaya.

For spesielt interesserte...
Mine damer og herrer.
Etter stadige oppfordringer i løpet av de siste fem år ser vi oss nå i stand til starte opp igjen vår populære serie ”Gode Kabelvaser” Vår tidligere også meget populære serie ”Gode Moskitobitt” er avsluttet pga. opparbeidet immunitet.

Årsaken til at dette har tatt tid er av ren teknisk art. Imidlertid er vi nå utstyrt med ny mobiltelefon med tilhørende Carl Zeiss objektiv. Dermed føler vi nå at vi endelig kan yte de mange kabelvasene full rettferdighet med alle deres interessante detaljer.

Eksempel på en ung kabelvase, ca. et år gammel. Den er umoden, men har stort potensial, trenger ennå ett år eller to på seg for å vokse seg stor.

Denne gang vil det kun bli vist noen få unge kabelvaser, men som på sikt har mulighet til å måle seg med tungvekterne på Second Road og Walking Street.

Felles for alle er at mastene utgjør et viktig opphengningspunkt for El., Kabel TV, Tele, og Internet. Innimellom kan man skue interessante detaljer som små bokser (forsterkere), skjøter uten isolasjon, kabelstumper som henger i løse luften m.m. Noe kan virke som improvisasjon men der er en overordnet plan hele tiden regner man med.

Etter hvert som kabelvasen vokser vil man også kunne observere flere bokser av ulik størrelse som har viktige oppgaver. Flere telekompanier deler plass, som f.eks. TOT og TAT men kabler og bokser lever i harmonisk sameksistens virker det som.

Et meget interessant skue er å betrakte feilretting...
Her en kabelvase som har fått to, tre år på seg.
Man kan tydelig se at det gror sunt her, både kabler og bokser trives godt i total samharmoni.

Et interessant fenomen - Transformator - By Pass.
Mange av leserne vil kjenne til begrepet By Pass. I dette tilfelle en transformator med By Pass.
Her er eventuell feilretting meget komfortabel.
Kablene henger i behagelig høyde over bakken så man trenger ikke disse besværlig og ustabile stigene. Det er i grunnen bare å strekke ut hendene. Man slipper dermed mye plunder og heft.

Som leserne nå sikkert har skjønt er fenomenet Kabelvaser her i Pattaya meget interessant og utfordrende for alle oss interesserte.

Om vår antagelse er riktig vil det derfor snart være opportunt med planlegging av en utflukt for klubbens medlemmer hvor man i felleskap kan studere forskjellige kabelvaser. Johna og Tyrone bør snarest sette i gang sonderinger om reiserute, buss eller minibuss. Kanskje hele utflukten skal beste av to dager med overnatting?

For å få den riktige atmosfæren kunne man kanskje få til at medlemmene overnatter i en transformatorstasjon, eventuelt en telefonsentral.

For å tilføre en vitenskapelig komponent kan man kan også tenke seg en foredragsholder med foredragets tittel: ”Thailandske Kabelvasers betydning for Kaosteorien”.

I alle fall: Overnatting, spesielt i en transformatorstasjon medfører behov for visse forholdsregler grunnet høyspenning og sterke elektromagnetiske felt.

Det er derfor påkrevd med en viss kunnskap om deltagernes medisinske status.

For dette formål kan det utarbeides et spørreskjema som deltagerne skal besvare for sin egen skyld og for at Expats Klubben ikke skal pådra seg økonomisk erstatningsansvar:

Forslag til spørreskjema:
Bruker De pacemaker?
Er De søvngjenger?
Lider De av plutselige spasmer relatert til Deres ekstremiteter?
Har De tilbøyeligheter til kleptomani?
De som eventuelt overnatter i en telefonsentral kan se vekk fra spørsmål C og D

Årsaken er at ukontrollerte bevegelser (C) kan medføre personskader i et høyspenningsmiljø det samme gjelder om man prøver å tuske til seg komponenter fra et høyspenningsmiljø (D).

Når det gjelder personlige kredittkort med magnetstripe trives heller ikke disse godt i et høyspenningsmiljø. (elektromagnetisme) Men det finnes mange hjelpsomme, smilende mennesker her som gjerne påtar seg å oppbevare medlemmenes kredittkort.

Om Johna kommer med utflukter for å ikke arrangere denne utflukten, så har vi jo alle uansett fått en utflukt, om enn bare verbal...

Med ønske om et givende evenement.
Otto.