INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 504 ]  
Trafikljus för gångtrafikanter
Trafiken i Jomtien/Pattaya har ständigt ökat i omfång och då särskilt ”moskitos” som vi kallar mopeder och motorcyklar, dessa svärmar ju från alla håll.

Särskilt farligt har det varit att ta sig över vägarna, då man har varit dålig att stanna för fotgängare. Det har ibland varit rent farligt att ta sig över vägen.

Det här har myndigheterna uppmärksammat och man har nu satt upp 42 trafikljus vid de mest trafikerade övergångarna och det har kostat 129 miljoner Bath.

Nu skall man inte helt slappna av för det, för nu gäller det all lära thailändare att stanna för trafikljusen också, vilket inte är det helt lätta då det inte har varit något trafikljus där tidigare.
Men visst är det skönt att myndigheterna uppmärksammar problemen och försöker att lösa dem.

Bland det mest farliga här är om man skall gå över vägen och t ex en ”bathbuss” eller en högre lastbil stannar för att släppa en över vägen, var då försiktig om ni tänker gå, även om du har grönt ljus!

Det är inte bara den rullande trafiken att se upp för, men även turister som inte bryr sig om att gå några meter till övergången!
Tyrone