INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 473 ]  
Partiet 60 + er her for deg!
Har vi gått ut på dato og skal helst plaseres hvor vi ikke sees og høres?
Nei, så faen heller! Rock and Roll spør du meg…

Mine damer og herrer!
Vi klager og syter stort sett over alt som skjer i Norge for oss pensjonister og selvfølgelig ikke uten grunn. Vi vil jo ha en så god pensjonisttilværelse som mulig enten vi er alderspensjonister eller uførepensjonert.

Men, er det noen av våre politikere som hører på oss som har flyttet eller vil flytte?
Ikke det nei! Kanskje på tide å gjøre noe med det?
Det snakkes om 30 000 til 50 000 pensjonister som på sine gamle dager lever i land med bedre klima og ikke minst bedre livskvalitet, enn de i dag gir pensjonister i Norge og da skal vi straffes.

Nei, blant annet dere som har kjempet mot kildeskatten og tapt første runde, burde tenke på og stifte ett nytt politisk pensjonist parti i Norge, dere har da teoretisk 30 000 stemmer i første omgang og hvor mange 100 000 er på vei til å bli pensjonister og kan tenke seg å bo i ett varmere klima i hvert fall på vintrene på sine gamle dager?
Det behøves bare 5000 underskrifter!

Jøss, vi kunne bli ett av Norges største partier og tenk på hvor mye ugang vi kunne få gjort på stortinget til de sløyfet blant annet kildeskatten og slutter å straffe oss som av mange grunner velger å flytte til varmere land på våre gamle dager og heller la alt til rette for pensjonister som gjerne ville flytte.

Tenk på hvor mye ugang de som sitter der nå gjør mot oss pensjonister!
Bare tenk på noe så idiotisk som att når du flytter, skal du måtte selge hus eller leilighet du har i Norge, istedenfor att du kunne leie den ut for å spe på din lille pensjon og når du dør kanskje dine barn kan arve den!

Ja, det kunne skrives side opp og ned om alle lover og regler stortinget bryter for å få innført kildeskatten, for ikke å snakke om alle nye regler som kommer til, noe som viser litt om hvem som sitter der…
Kanskje på tide med litt forandring?

Og, for alle dere under 60, dere blir en dag pensjonister så hver med og støtt partiet fra begynnelsen.

Jeg sier NEI, til å bli straffet av den norske regjering for att jeg vil bedre min livskvalitet som pensjonist!

Partiet 60 + er her for deg!

Bli med selv om du er under 60, du blir også pensjonist en dag...
Johna