INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 469 ]  
Kildeskatt på pensjon – personer bosatt i Thailand
Ja, dette var enkelt…
Jeg har lurt litt på dette med hvordan jeg betaler skatt på pensjon i Thailand, så her er bruksanvisningen.
Ja, enklere kan det vel ikke bli, eller…

Utdrag fra Skatteetaten i Norge
Fra 1. januar 2010 skal personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge betale skatt på pensjon som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon og den som utbetaler pensjonen skal trekke skatt.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Thailand:
Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand, har krav på skattefritak når de kan dokumentere at pensjonen er oppgitt til beskatning i Thailand.

Så nå er det bare å følge bruksanvisningen nedenfor!


Først tar vi en tur innom skatteetatens web side og leser den nøye så vi forstår dette med kildeskatt og hvordan vi skal betale når vi bor i Thailand!

Dette er jo også for å unngå dobbeltbeskatning.

Under ”Les mer…” klikker du deg direkte inn til Skatteetaten!
Les mer...

Så går vi videre til forklaring på hva som regnes som personlig skatt i Thailand. Denne siden er på engelsk, så skulle det være noen ord du ikke forstår, så bruk ”Google oversetter”

Her skal vi også huske på att, som nevnt følger det av skatteavtalen med Thailand at skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av pensjonsutbetalingen som faktisk er oppgitt til beskatning i Thailand.

Dette kan faktisk også gjelde ”pendlere”, om du tilbringer mer enn 6 måneder i Thailand i ett kalenderår.
Les mer...

Til slutt hvordan du får dokumenter som skal sendes til Norge for å bevise att du betaler skatt i Thailand.
Denne siden er også på engelsk, så skulle det være noen ord du ikke forstår, så bruk ”Google oversetter”

Certificate of Residence
Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene og uttrykkelig bekrefte at personen er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

For mer informasjon om Certificate of Residence fra thailandske skattemyndigheter viser vi til deres nettside.
Les mer...

Ja, så enkelt kan det være...
Ja, dette var jo enkelt, så vi takker Skatteetaten for bruksanvisningen på hvordan vi skal forholde oss til kildeskatten.

Noen små problemer er det jo, nå skal vi bare få oversatt pensjonsutbetalningen til Thai før vi går på skattekontoret for å få Certificate of Residence.

Ja, vi skal heller ikke glemme selvangivelse som er på Thai, som vi må oversette til engelsk osv. men alt står jo i bruksanvisningen fra ”Skatteetaten”

Og så gjør du vel som meg, gir opp halvveis…

PS:
Om det er noen som har begynt å betale skatt på pensjon i Thailand, så kontakt meg!
Vi skal også få oversatt de engelske sidene til norsk, som kommer i neste nummer av magasinet The Viking.
Johna