INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 387 ]  


Hva koster en vanlig helseforsikring i Thailand?
Vi minner om hvor viktig det er å være forsikret i Thailand, både når det gjelder reiseforsikring og ikke minst helse og ulykkesforsikring for de som bor her over lengre tid.

Vi oppdaterer med nye priser...
Kontakt gjerne forsikringsagenten direkte!

Neng Forsikring
Tel: 038 427 585 - 038 420 707

Office: 20/15 Moo 10, Soi Day-Night Hotell, South Pattaya Road.

Mr. Neng er også tilstede på alle møter i Scandinavian Expats Club Pattaya.
Med medlemskort i Scandinavian Expats Club Pattaya får du rabatt på forsikring!

Forsikring
Når det gjelder forsikring er det like mange tilbud ute og går som det er forsikrings selskaper, så dette må sees på som en ren veiledning, men det viktigste er å ha en forsikring og ikke være underforsikret, noe mange dessverre er for å spare inn litt, blant annet på pensjonen.

Vi kommer til å gå igjennom dette med forsikring utover vinteren i Expats klubben da vi ser man kan forsikre seg helt opp til 80 år, men vær oppmerksom på at etter 60 år må man ha full legesjekk noe som på Bangkok Pattaya Hospital koster ca. 5000,- Baht.

Nå er det jo så at mange av oss som er kommet litt opp i årene har noen "skavanker" som en i klubben sa på siste møte og forsikringen dekker ikke sykdommer som er relatert til disse.

Som eksempel kan jeg nevne at jeg brakk ankelen for noen år siden og da jeg skulle fornye forsikringen ble den krysset av og er i dag uten dekning om jeg brekker den igjen.
Ja, det er ikke lett å ha gått ut på dato!

Så husk at når du tegner forsikring, les det som står med liten skrift og få nøyaktig informasjon om hva den dekker!

Johna


Personlig helseforsikringPersonlig ulykkesforsikring
Premien øker med alderen. Barn starter på ca 2000 Baht, og når du er over 65 kan full dekning komme på over 100 000 Baht per år. Noen punkter å merke seg:

1. Helseforsikring garanterer at du får medisinsk hjelp i akutte tilfeller når du ikke kan kommunisere eller er bevisstløs. For øvrig vil en helseforsikring hjelpe til med å fordele dine medisinske utgifter over en større del av livet, slik at helseutgiftene blir mer overkommelige når du blir eldre.
2. Du kan få en internasjonal polise for deg som reiser mye.
3. Du kan få en internasjonal polise for deg som bor i Thailand.
4. Premiene kan reduseres ved at du avtaler en økt egenandel. Du kan for eksempel betale opp til 65 000 Baht for behandlingen, og la forsikringen dekke alt over denne egenandelen.
5. Premiene kan reduseres ved at du avtaler delvis dekning. Du kan for eksempel være ansvarlig for 20 % av utgiftene til behandling over et visst minimum.
6. De øvre grensene for poliseutbetalinger varierer fra 300 000 til flere millioner Baht per år.
7. Det er mulig å inkludere dekning for fødsel, syn og tannhelse.
8. Du kan få helseforsikring livet ut.
9. Vær oppmerksom på begrepet "Preexisting Conditions", som kan gi begrensninger i dekningen som følge av skader eller andre forhold ved helsen som eksisterte før forsikringen trådte i kraft.

Les mer under:
Forsikring i Thailand å en oversikt
Les mer...
- Dekning mot personlig tap som følge av ulykke 24 timer i døgnet. Forsikringen gir kompensasjon ved skade eller tap av liv som følge av en ulykke.
- Hvis forsikrede dør før de tilgodesette utbetalt forsikringspengene.
- Du får erstatning ved tap av lemmer eller syn, eller hvis du blir permanent ufør.
- Noen poliser inkluderer dekning for medisinske utgifter opptil 200 000 Baht for hver ulykke.
- Premiebeløp og grense for dekning baseres på ditt oppgitte risikonivå.

Veiledende forsikringspriser 19. juni 2014.