INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 226 ]  
Det er mange misforståelse ved kjøp av eiendom i Thailand!
Litt om å kjøpe eiendom i Thailand
Condo:

Jo, det er riktig at du kan få registrert leiligheten (Condo) i ditt navn, men kun inntil 49 % av kompleksets areal kan settes på utlendinger. Hvorfor? jo selvfølgelig for det Condominium også er et aksjeselskap hvor det skal våre 51 % Thai. Dvs. at du svarer solidarisk for alle utgifter i forbindelse med omkostninger på for eksempel, vedlikehold av selve bygningen, fellesannlegg som swimmingpool etc. når dette blir nødvendig, og så har du jo den vanlige service avgiften hver måned.

Men, det er enkelt å ha en Condo om du ikke bor fast i Thailand, eller at det er et husområde med service og security som tar godt vare på området, det er bare å stenge vann og strøm, låse døra og reise, men sjekk nøye alle lover og regler for det condominium du er interesser i før du kjøper.

Land/hus:

Du kan i praksis ikke registrere et firma med utlending som direktør eller aksjeeier i et firma i Thailand etter 15. august 2006 for kjøp av land og hus, noe som har vårt vanlig nå i mange år.

Pr. i dag skal i så fall alle aksjonærer som er thailandske borgere dokumentere at de har økonomiske midler til å betale "kjøpe" aksjer i selskapet.

Du skal også være oppmerksom på at dette var for å omgå den Thailandske loven med at utlendinger ikke kan eie land, og er dermed teknisk sett ulovlig.

Det var da firma som eide, og i firma har du eventuelt 2 thaier som aksjonærer og du har selvfølgelig et styre i firma. Det skal være minst 3 personer (Fra august 2008) i et aksjeselskap i Thailand.

Du ble da direktør ved registrering av firma og den eneste med prokura og rett til å tegne firmaet, men du hadde ved registrering kun 39 % av aksjene.

Til dere som allerede har land og hus på firma, skal også huske på at foreløpig regnskap for firma skal innleveres hvert halvår, med fullstendig selvangivelse hvert år som vanlig koster ca. 15000 Baht pr. år.

Vi har ikke hørt noe om at dette skal få tilbakevirkende kraft for de som allerede har land og hus registrert på "sitt firma" etter de nye foreskriftene som kom 15. august, men hver oppmerksom på at de har begynt å kontrollere selskaper som ikke betaler skatt.

Du burde da betale leie til selskapet for at du bor i huset. Man fastsetter en leieinntekt og betaler skatt av denne, om du ikke vil ha kontroll av myndighetene som da fastsetter leien. Det er mange som misforstått dette med skatt, da de tror at skatten er inkludert i det de betaler for bokføring hvert år.

Lease/kjøp.
Dette er den sikreste og lovligste måten og erverve seg eiendom på i Thailand, selv om stiftelse av firma gjerne blir brukt fremdeles.

En utlending kan lease land og eie hus i Thailand og få det registrert på landkontoret. Du kan registrere leasingkontrakten på landkontoret for 30 år.

Men, husk du har bare rettsvern for 30 år!
En standard leaseavtale kan i vanlige fall ikke overdras, selges eller arves, så her skal man være nåye med å få med i kontrakten med grunneier enten det er en privatperson eller firma som eier landet, om at man har full disposisjonsrett over eiendommen, når det gjelder eventuell overdragelse av leasekontrakt og har rett til å fornyelse av kontrakten etc., likeledes at man kan få overdratt eiendommen, om loven i Thailand skulle forandre seg i fremtiden så utlendinger kan eie land for å bygge hus.

Dette med å lease bygsle
Ingen kan rokke ved en leasingkontrakt som er registrert ved landkontoret, etter loven i Thailand, da en leasingkontrakt er et hefte på eiendommen.

Det kan være greit å følge loven når man bosetter seg i Thailand, enten det er for kortere eller lengre tid, og sove godt om natten.
For nærmere informasjon om hvordan du kan ha eiendom i Thailand, kontakt oss.

Scan-Siam Consulting Co., Ltd.
413/32 Thappraya Road,
Moo 12 Jomtien Complex.
20260 Chonburi.
Mobile: 081 523 6080