INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 184 ]  
Følg med, vi ser fakta gjennom Ottos øyne!
Faktaavdelingen (ny)
Det er med glede og stolthet jeg denne gang ser meg i stand til å bringe stoff av direkte opplysende karakter her fra.

Først i denne serie starter kortversjonen av kurs i Vinkespråk her i Thailand. Det avviker på to vesentlige punkter fra hva vi ønsker å formidle med konkrete håndbevegelser.

Komplett versjon av kurset er under kontinuerlig utvikling og er basert på et større kompendium (ca1200 sider) samt en interaktiv CD ROM supplert med PC kamera. På denne måten vil man kunne vinke til seg selv foran skjermen, alternativt til en annen kursdeltager via Internet og på denne måten kunne kontrollere og eventuelt korrigere sin egen teknikk.
Nok om det!

Skal man i Thailand vinke farvel, nytter det ikke med vår tradisjonelle opp og ned vinking. Se venstre bilde. Her betyr dette det motsatte!
Vedkommende som får dette signalet fra deg tror hun/han blir bedt om å komme til deg. Det kan dermed oppstå uheldige situasjoner, misforståelser f. eks. i de mer eksotiske og lødige bar-områder her. Jeg sier ikke mer. Leseren kan selv tenke seg ...

Det man må gjøre når man vinker farvel er å anvende den velkjente Kongehilsen fra Slottsbalkongen, nemlig håndflaten frem, hånden beveges så høyre, venstre et antall ganger. Da skulle man kunne unngå de verste misforståelser.

Jeg skriver av erfaring!
Otto.


PS: Husk å smile!
Dette er Thailandsk vinking for "Kom hit" Hånden beveges opp/ned.
Signalet har motsatt betydning av hva vi er vant til.
Her er den Thailandske vinkemåten for "Farvel"
Denne forbindes hos oss med en mer mondèn, en mer tilbaketrukket, dannet hilsen.
Men dette er dagligdags vinking for farvel, her.
Faktaavdelingen forts.
Trafikknytt:

Selv om Thailands veimyndigheter har bygget ut et imponerende veinett blir det mer og mer klart at nytenkning må til om ikke trafikken skal kollapse helt.

Det oppfordres derfor innstendig til alle førere av motorkjøretøyer å vurdere bedre utnyttelse av kjøretøyets kapasitet.

Riktignok har man her en hær av lette motorsykler som avlaster biltettheten, men man må erkjenne at kapasiteten på de tohjulete nå er utnyttet 100 % i det man nå ofte ser både fire og til og med fem personer på en slik tohjuling. Her er rett og slett ikke mer å hente!

Derfor er man i gang med et prøveprosjekt på godstransport og persontransport som mange allerede lojalt har gått inn på.
Se bilder. Noen (få) personer i byråkratiet har betenkeligheter når det gjelder persontransport. Man er derfor blitt enig om å henstille til passasjerer på høyeste nivå om å hold fast meg begge hender og ikke sitte og røke.
Røking er jo i alle fall ikke bra for helsen!
Med vennlig hilsen.
Otto


Det er da plass til mer?
Her gjelder det å holde seg fast!