INNHOLD Årgang 21. Torsdag 28. Mai 2020  [ 141 ]  
Viktig informasjon fra ambassaden
Informasjon fra ambassaden i Bangkok.
Ambassaden er gjort kjent med at en enkeltperson i Thailand har utgitt seg for å representere Det norske utenriksdepartement og/eller Folketrygdkontoret for utenlandssaker (NAV).

Ambassaden vil på det sterkeste advare norske borgere, sykehus i Thailand og andre parter mot personer som feilaktig utgir seg som representanter for utenriksdepartementet eller NAV, og som tilbyr seg å yte assistanse i kontakten med norske myndigheter.

Å bruke en mellommann som ikke innehar fullstendig informasjon og oversikt over norske regler, og som åpenbart har en feilaktig tolkning av disse, kan lett skade ens egen interesser og sak.

Ambassaden er kjent med saker der en mellommann som seiler under falskt flagg, har feiltolket regler, vanskeliggjort kommunikasjonen og derved skadet saken til de personer mellommannen angivelig skulle hjelpe.

Det norske utenriksdepartementet og NAV er representert i Thailand ved ambassaden i Bangkok, Generalkonsulatet i Phuket og det honorære konsulatet i Pattaya.

Utover ansatte ved disse kontorene, er det ingen enkeltpersoner i Thailand som representerer utenriksdepartementet eller NAV.

Kontoraddresse:
UBC II Building, 18. etasje
591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Thailand

Postadresse: G.P.O. box 81
Bangkok 10501
Thailand Tel: +66 (0)2 204 6500
Fax: +66 (0)2 262 0218
E-post: emb.bangkok@mfa.no
Web: www.emb-norway.or.th